Nic nesmíte opomenout

Jednou jste ve vedoucí pracovní pozici a vedete tým lidí, který má podávat očekávané výkony. Výkony musí být kvalitní a dosažené v dané časové ose. Vy jste ten, který je za tyto výkony zodpovědný. Proto nesmíte zapomínat na všechny nástroje, kterými daný cíl dosáhnete. Všichni víme, že nejproblematičtější je právě práce s lidskými zdroji. Jedním z nástrojů pro dosažení cíle je i hodnocení pracovníků, který patří do skupiny složitějších nástrojů pro správné řízení týmu. I když se nejedná jen o rozdělování finančních odměn, i tak je nutno zachovat spravedlnost a udržet své pracovníky cílenou motivací v dosavadních výkonech, nebo je zvyšovat.

Shromažďujte informace a pak konejte

Abyste efektivně zhodnotili pracovníky, což znamená, abyste je správně motivovali, musíte mít dostatek informací, s nimiž naložíte ve prospěch Vašeho podřízeného. Výsledkem musí být spokojenost na obou zúčastněných stranách. Výsledkem musí být i náprava minulého, kterou zaměstnanec přijme za svou. Nerozdávejte hned výpovědi z práce. Tím nic nezískáte, protože pracovník je zaučen, svou práci zná. Možná jen klopýtl a nyní bude vše tak, jak má být.